درباره ما

شرکت بازرگانی مشکات بعنوان یک شرکت بازرگانی در بخش صادرات و بازاریابی محصولات ایران در خارج از کشور، توزیع انواع کالا و محصولات داخلی و خارجی، بازرگانی و فروش و اخذ نمایندگی های فروش فعال می باشد.

آشنایی با قوانین واردات و صادرات در کشور ایران و سایر کشورهای حوزه فعالیت، بهر مندی از سیستم های الکترونیکی برای ارزیابی و ترکینگ کالا، بهره مندی از همکاران با تجربه و متخصص در حوزه حمل و نقل بین المللی، دسترسی به تولیدکنندگان و همکاران تجاری خوب ما را در حوزه فعالیتمان شاخص نموده و موفقیت های چشمگیری را به امغان آورده است.

Vision& Mission

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این شرکت بر اساس دستیابی به بازارهای خرجی و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت کشور در تولید، ارزآوری به کشور عزیزمان، و افزایش درامد تولییدکنندگان بر اساس دسترسی به یازارهای بین المللی تعریف و برنامه ریزی شده است.